Styrelse och Funktionärer
ORDFÖRANDE:
 • Michael Müller 072-2193956 michaelmuller53@gmail.com


  KASSÖR, medlemsmatrikel, SSR, Instrumentförsäkring:
 • Gunnar Lundberg 073-031 50 63 galx@tele2.se


  LEDAMÖTER:
 • Lena Brunk 070-4141262 lena.brunk@gmail.com
 • Kristina Selinder 073-9638756 kristinaselinder@hotmail.com
 • Michael Nylin 070-2483249 michael.nylin1959@gmail.com
 • Mikael Nykäsenoja 076-8373660 nykasenoja@gmail.com
 • Bernt Lindström 072-2452577 berntolindstrom@gmail.com

 • SUPPLEANTER:
 • Anette Dahlbom 076-1042302 anette@dahlbomsfast.se
 • Margitha Lindblom 0706-552057 margitha.lindblom@gmail.com


  Gestrike-RESONANS, GSFs medlemstidning. Ansvarig utgivare samt texter Michael Muller  VALBEREDNING:
 • Mikael Nykäsenoja

  REVISORER:
 • Lennart Östblom Per Åslund
 • Gästriklands Spelmansförbund www.gastriklandsspelmansforbund.se (lägg gärna in länken som bokmärke)
  GSF pg 54 25 98-8. Vuxenmedlem: 300 kr (fr o m 2018) Ungdom upptill 20 år: 100 kr
  Organisationsnummer för Gästriklands Spelmansförbund är 885500-6758