Historiefakta

Föreningens ändamålsparagraf är:
”Gästriklands Spelmansförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av svensk folklig musik och har, som distriktsorganisation, till ändamål att i främsta rummet främja och företräda folkmusiken i Gästrikland".

Förbundets strävan är att hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och som omistligt kulturvärde, vidmakthålla dess folkliga tradition och levandegöra dess musikaliska särart

Förbundet ska vara anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR.

Föreningen är ideell och ska vara politiskt obunden.”
Mer info, se nedan.
  Utdrag ur Resonans Jubileumsnummer, "60 år med Gästriklands Spelmansförbund, 2003"


Sidan uppdaterad: 2007-03-30