Medlem

Genom att vara medlem får du:

 • information om kurser, danser, stämmor etc.
 • medlemstidningen "Gestrike-Resonans", ca 4 nr per år
 • riksförbundets tidning, SSR, "Spelmannen"
 • all utgivning av nya notblad samt tillgång att billigt köpa redan utgivet material
 • tillgång till förbundets arkiv
 • möjlighet att teckna instrumentförsäkring
 • Samtidigt som du är en del av förbundets verksamhet berikar du dig själv och den lokala kulturen och får ta en del av gemenskapen med ca 180 Gästrikespelmän.
 • Medlemsavgift

 • Över 20 år: 300 kr

 • Under 20 år :100 kr


 • Medlemsavgiften sätts in på pg 54 25 98-8 eller swish 123 267 52 62 Betalningsmottagare "Gästriklands Spelmansförbund". Meddela oss också på något sätt, t ex via e-post, Ditt namn och adress samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.

  Betalning från utlandet:
  IBAN nummer för betalning från utlandet är SE81 9500 0099 6042 0542 5988
  BIC (dvs bankidentitet Nordea Bank AB) är NDEASESS
  Betalningsmottagare "Gästriklands Spelmansförbund".