Välkommen till
Gästriklands Spelmansförbund

Vad händer i Gästrikland under hösten 2023?


Gästriklands Spelmansförbund på Facebook

Gästriklands Spelmansförbund i korthet !

Här samlas vi som är intresserade av folkmusik i Gästrikland. Vi spelar något instrument eller trallar någon melodi, några av oss gillar att dansa till musiken

 • Vi ger ut 4 nummer per år av medlemstidningen Gestrike-Resonans.

 • Vi stödjer Gästrike Låtverkstad tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Gävleborg kulturutveckling.

 • Vi arrangerar kurser, spelträffar och seminarier samt ger ut notsamlingar.

 • Vi strävar även efter att ha en god medlemsservice gällande utkomna noter och ljudande material i Gästrikland.

 • Vi erbjuder medlemmarna en mycket prisvärd instrumentförsäkring via Folksam.

 • Vi publicerar förbundets noter och, i görligaste mån, ljudande samlingar på Internet i databasen FIOL, tillsammans med Hälsinglands- och Dalarnas Spelmansförbund.

 • Du får Sveriges Spelmäns Riksförbund tidning Spelmannen 4 gånger per år.

  Gästriklands Spelmansförbund bildades 1943. I dag är vi ca 140 medlemmar.
  Synpunkter och önskemål på hemsidan
  kontakta Gunnar Lundberg gunnarrudolf99@gmail.com